İnşaat projelerinde süresel planlama ile bütünleşik aktivite tabanlı iş güvenliği risk değerlendirme yöntemi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGürkan Emre Gürcanlı (Supervisor)

Cite this

'