İnşaat işletmelerinde stratejik planlama ve kaynak tabanlı bakış açısıa uygunluk üzerine anket çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorGül Polat Tatar (Supervisor)

Cite this

'