İnşaat Firmalarında Rekabet Avantajı Sağlanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorElçin Filiz Taş (Supervisor)

Cite this

'