İnşaat firmalarının kriz yönetim yaklaşımları ve liderlik stilleri: COVID-19 küresel salgın krizi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorEmrah Acar (Supervisor)

Cite this

'