İmar planı değişikliklerinin yasal, mekânsal ve kentsel rant perspektifinden incelenmesi: İstanbul örneği

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'