İLETKENLİK DEDEKTÖRLÜ İYON KROMATOGRAFİ İLE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE SİYANÜR, SİYANAT, TİYOSİYANAT, KROM(VI) VE METAL-SİYANÜR KOMPLEKSLERİ TAYİNİ

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorGülçin Yılmaz (Supervisor)

Cite this

'