İleri üretim çizelgeleme yazılımı seçim metodolojisinin geliştirilmesi ve bir altın takı üretim firmasında uygulanması Development of advanced production scheduling (APS) software selection model and

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorUfuk Cebeci (Supervisor)

Cite this

'