İlaç taşıyıcı sistemlerde kullanılmak üzere kansere hedeflendirilmiş poli(2-etil-2-oksazolin) temelli nanopartiküllerin sentezleri ve karakterizasyonları

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorOnur Alptürk (Supervisor)

Cite this

'