İki faz sentez yöntemi kullanılarak kadmiyum ve çinko içeren kalkojenit (İ ve İe) kuantum nokta yapılarının sentezi ve fotofiziksel karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorCaner Ünlü (Supervisor)

Cite this

'