İki farklı z-faktörü korelasyonu türev davranışlarının artık ve termofiziksel büyüklükler kullanılarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorŞenol Yamanlar (Supervisor)

Cite this

'