İki elastik katıdan oluşan bir sürekli ortamda yarı sonsuz bir yüzeye etki eden sinüzoidal yayılı yük için analitik bir çözüm

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Salih Dokuz (Supervisor)

Cite this

'