İki eksenli yükleme durumlarında bazı kritik düzlem yaklaşımlarının analitik incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorEmin Sünbüloğlu (Supervisor)

Cite this

'