İkame modelleme ve optimizasyon tekniği ile uzay dönüşümü tabanlı yaklaşımların geliştirilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorNeslihan Serap Şengör (Supervisor)

Cite this

'