İşletmelerdeki altı sigma uygulamalarının etkinlik değerlendirmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorHatice Camgöz Akdağ (Supervisor)

Cite this

'