İşletmelerde bakım yönetim sistemlerinin yapılandırılması ve EÜAŞ İstanbul A doğalgaz kombine çevrim santraline uygulanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorÜner Çolak (Supervisor)

Cite this

'