İşlemsel bir tasarım modeli olarak yapı bilgi sistemleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorMeryem Birgül Çolakoğlu (Supervisor)

Cite this

'