İşaret dili hareketlerinin bir insansı robot tarafından taklit yoluyla gerçeklenmesi ve öğrenilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorHatice Köse (Supervisor)

Cite this

'