İş sağlığı ve güvenliği bağlamında örgütsel güven ve güvensizliğin öncülleri: Örgütsel ve kurumsal etkiler

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFatma Küskü Akdoğan (Supervisor)

Cite this

'