İş süreçlerinin yeniden tasarımı ve bir sigorta şirketinde uygulama çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'