İğneada koruma alanının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile zamansal değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorÇiğdem Göksel (Supervisor)

Cite this

'