İçten yanmalı bir motorun modellenmesi ve doğrulanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMetin Gökaşan (Supervisor)

Cite this

'