İçinde nem kaynağı bulunan ısıtılan hacimlerde ısı ve kütle geçişinin havlandırma ile ilişkilendirilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorSeyhan Onbaşıoğlu (Supervisor)

Cite this

'