İçi beton dolu çift cidarlı çelik tüplerin (CFDST) eksenel basınç altında deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Cem Çelik (Supervisor)

Cite this

'