Homojen olmayan ortamlara ilişkin green fonksiyonları ve çeşitli uygulamaları

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAli Yapar (Supervisor)

Cite this

'