Holonomik olmayan kısıtlara sahip mobil robot modellemesi, simülasyonu ve tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorHakan Temeltaş (Supervisor)

Cite this

'