Hidrojen karışımlı yakıtların gemilere uygulanabilirliğinin ve emisyon salınımlarına etkilerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Deniz (Supervisor)

Cite this

'