Hidrojen ayrıştırılması için sülfüre dayanıklı MOF kaplamalı PD bazlı yoğun metal membran geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGamze Gümüşlü Gür (Supervisor)

Cite this

'