Hidrojel kullanılarak gümüşün geri kazanımı ve adsorpsiyon kinetiğinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorDidem Saloğlu Dertli (Supervisor)

Cite this

'