Hidrofilik vehidrofobik etkileşimlerin polimer metal komleks yapıları üzerindeki etkilerin döngülü voltametri ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorCandan Erbil (Supervisor)

Cite this

'