Hidroelektrik enerji santrallerin bölgesel değişim analizi: Giresun örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorDursun Zafer Şeker (Supervisor)

Cite this

'