Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile reküperatör tasarımı ve ısıl analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorÜner Çolak (Supervisor)

Cite this

'