Hermetik pistonlu bir kompresörde birleşik (konjuge) ısı geçişinin sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorHasan Güneş (Supervisor)

Cite this

'