Hava aracı otopilot destek sistemi olarak bir pilot sağlık takip sistemi tasarımı, prototiplenmesi ve entegrasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorRamazan Yeniçeri (Supervisor)

Cite this

'