Hafif ticari bir araç jantının, sonlu elemanlar modelinin oluşturulması ve doğrulanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorVahit Mermertaş (Supervisor)

Cite this

'