Grafen ve bor nitrür katkılarının titanyum diborür – titanyum karbür kompozitlerinin özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi Investigation of the effects of graphene and boron nitride additives on

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
Supervisorİpek Akın Karadayı (Supervisor)

Cite this

'