Gradyan Elastisite de Timoshenko Çubuğunun Titreşiminin Başlangıç Değerler Yöntemi İle İrdelenmesi'

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorReha Artan (Supervisor)

Cite this

'