Genişletilmiş kurumsal kaynak planlaması projelerinin başlangıç aşamasında alınan kararların açıklanması: Türkiye'deki KOBİ'lerde kalitatif bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Erçek (Supervisor)

Cite this

'