Geniş ambar ağzı açıklıklı konteyner gemilerindeki çarpılmanın incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorErtekin Bayraktarkatal (Supervisor)

Cite this

'