Geniş açıklıklı ve makas kirişli çelik bir alışveriş merkezi yapısının ilgili Türk standartları ile Avrupa standartları uyarınca ayrı ayrı boyutlandırılıp karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorBarlas Özden Çağlayan (Supervisor)

Cite this

'