Gemide enerji verimliliği farkındalığının öncülleri ve sonuçları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorPelin Bolat (Supervisor)

Cite this

'