Gemi dizel motorunun çalışması esnasında ayak basma yerlerinde oluşan kuvvetlerin analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorOsman Azmi Özsoysal (Supervisor)

Cite this

'