Gemi adamı arz-talebinin incelenerek gelecekteki istihdam ve eğitimin planlanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorÖzcan Arslan (Supervisor)

Cite this

'