Gelibolu yarımadası, Gökçeada ve Bozcaada arasındaki deniz alanının geç pleyistosen-güncel sismik stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCenk Yaltırak (Supervisor)

Cite this

'