Gelişmekte olan kentlerde ulaşım sorunlarının sürdürülebilir çözümleri için ulaşım ana planlarının önemi: Bursa örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorPelin Alpkökin (Supervisor)

Cite this

'