Geleneksel düğmeli evlerin enerji performansı açısından değerlendirilmesi: Ormana / İbradı örnekleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülten Manioğlu (Supervisor)

Cite this

'