Gelenek" kurguları:Türkiye'de 2000'lerin başlarında "tasavvuf musîkisi" kültürel üretim alanı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorNilgün Doğrusöz Dişiaçık (Supervisor)

Cite this

'