Güneş kaynaklı bölgesel ısıtma sistemlerinin incelenmesi ve bir üniversite kampüsündeki belirli bölge için modellenerek değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorYakup Erhan Böke (Supervisor)

Cite this

'