Gümüş nanoparçacık (AgNP) içeren polimerik nanokompozit düz plaka membranların üretilmesi ve membran biyoreaktör (MBR) sisteminde uzun süreli biyokirlenme davranışlarının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorDerya Yüksel İmer (Supervisor)

Cite this

'