Güç sistemlerinde tıkanıklık durumlarında bara fiyatlarının güvenlik kısıtlı optimal güç akışı yöntemi ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorRamazan Çağlar (Supervisor)

Cite this

'