Görsel sözeli geçtiğinde: Anthony Browne'nin Voices in the Park kitabı örneğinde postmodern resimli kitaplarda üstkurmaca öğelerinin değerlendirilmesi When visual exceeds the verbal: Evaluation of met

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Haşlakoğlu (Supervisor)

Cite this

'